20140349L’Alcalde de Copons, Cesc Salamé i la senyora Esther Guirado Responsable d’operacions de l’empresa Aigua de Rigat, SA, adjudicatària de les obres, van signar dijous dia 14 de gener el contracte per l’execució de les obres del projecte anomenat “DOTACIÓ D’UNA XARXA D’AIGUA POTABLE A VARIES MASIES DISPERSES DE LA POBLACIÓ DE COPONS”, obres que tenen per objecte, el reforç de la xarxa a la zona del camp de futbol i del refugi de Copons i que donen servei a les masies de la zona sud del municipi, les úniques del terme que no disposaven d’aquest servei.

El projecte esta finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis 2012 i l’Ajuntament de Copons en el marc del projecte del Consell Comarcal “Portada d’aigües als nuclis de l’Anoia”.

Esta previst que les obres s’iniciïn aquest mateix mes de gener amb un termini d’execució de tres setmanes.