20140234Properament s’iniciaran les obres de millora de la xarxa de camins municipals de Copons, aquestes actuacions inclouran la millora d’un talús i un paviment de formigó al camí de l’Antena, la construcció d’un paviment de formigó i un gual al camí Ral de Calaf, la millora de l’entrada al camí de Sant Pere des de la carretera C-1412 i la millora del drenatge del camí de la Roda, també es preveu fer una repassada als camins que es troben en més mal estat amb l’aportació, estesa i compactació d’àrids.