20140039 (3)En els darrers dies s’ha procedit a la neteja de les lluminàries i a la substitució de làmpades en les torres d’il·luminació de la pista poliesportiva.

En el marc d’aquesta actuació els operaris han pogut observar que algunes havien perdut estanqueïtat i s’havien omplert d’aigua, per dur a terme aquests treballs s’ha aprofitat la presència d’una cistella telescòpica que feia tasques de suport en les obres de la carretera.