El local on s’ubicava la carnisseria, actualment de propietat municipal disposa d’un nou terra, les obres que han anat a càrrec de la Brigada municipal han consistit en la construcció d’un planxer de formigó situat directament sobre les rajoles existents, moltes d’elles trencades i que presentaven un aspecte lamentable.