???????????????????????????????

 

S’ha instal·lat un equip controlador i dossificador per a la piscina gran. Amb aquesta millora de la gestió higiènica de l’aigua de la piscina, esperem guanyar en fiabilitat del sistema de tractament de l’aigua i en seguretat per a les persones. La piscina petita ja disposa d’un aparell similar des de la seva instal·lació.