Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Noves analitiques de l’Aigua de Copons

Periodicament l’Agència catalana de Consum i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ens trameten un quadre resum dels resultats de les determinacions de clor que he dut a terme en la xarxa d’aigua de consum humà del municipi de Copons, durant el mes d’octubre de 2008. Els valors han estat els següents:

 

 

Xarxa

Punt de mostreig

Data

Clor lliure /clor total

(ppm)

Actuació

Aigua de Rigat

Font plaça Esglèsia

Font plaça del Castell

20/10/08

0.3/0.3

0.3/0.4

 

 

 

Els límits recomanats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social són entre 0,2 i 0,6 ppm de clor residual lliure. Aquells punts que superen les 0,6 ppm de clor residual lliure però no sobrepassen 1 ppm, compleixen també la normativa vigent (RD 140/03, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà).

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E