ANUNCI BOPB DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL

COPONS IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 2020

Rebuts sense domiciliar pagament voluntària: 04/05/2020 a 01/09/2020

COPONS IMP BÉNS IMMOBLES REBUTS DOMICILIATS
– 1A FRACCIÓ 2020 data pagament: 01/07/2020
COPONS IMP BÉNS IMMOBLES REBUTS DOMICILIATS
– 2A FRACCIÓ 2020 data pagament:  01/09/2020
COPONS IMP BÉNS IMMOBLES REBUTS DOMICILIATS
– 3A FRACCIÓ 2020 data pagament: 02/11/2020

COPONS TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 2020

Rebuts sense domiciliar pagament voluntària de 05/06/2020 a 01/09/2020
Rebuts domiciliats data pagament: 01/09/2020

COPONS TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS 2020

Rebuts sense domiciliar pagament voluntària del 05/06/2020 a 01/09/2020

COPONS TAXA RESIDUS DOMÈSTICS DOMICILIATS
-FRAC.1 2020 1980397 01/07/2020