L’Ajuntament de Copons necessita contractar dues persones per tal de donar suport a la brigada municipal durant la setmana de la festa major (dies 10 a 17 d’agost, inclosos, de 2015)

Cal que les persones interessades s’adrecin a les oficines de l’ajuntament abans del dia 17 de juliol per tal de participar en el procés de selecció.

S’ha d’aportar C.V. i fotocopia DNI.