L’àrea d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Copons té la voluntat de continuar amb el Pla de Manteniment dels edificis i infraestructures municipals iniciat mesos endarrere amb el repintat de les façanes d’alguns edificis d’ús públic de Copons com l’entrada del Jutjat de Pau, la Sala Polivalent o la Bascula.

Per aquests motius en les darreres setmanes s’ha pintat l’edifici que acull la centraleta telefònica, la façana del Bar de Copons i s’ha protegit tots els elements metàl·lics que conformen aquests edificis amb pintura antioxidant per tal de perllongar la seva durabilitat i fer-ne un correcte manteniment.

Aquest Pla té com a objectiu evitar el deteriorament sobretot de les portes, protectors dels comptadors i també de les façanes i cobertes així com mostrar una imatge institucional, unificada i millorada dels edificis i equipaments municipals.