m_ppi incendis webEl tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona Sr. Jordi Costa va visitar el municipi a finals del mes de gener per tal de participar a la comissió de seguiment del PPI 2015 a la qual van participar els representants i tècnics de l’Ajuntament i de l’ADF.

L’ Objectiu de la comissió és determinar les accions a executar en el marc del pla de prevenció que, enguany es tramitarà en format conveni de col•laboració entre els tres agents implicats.

Es va acordar incloure en el pla el repàs de manteniment i la neteja de vores dels camins prioritaris que es troben en més mal estat actualment i que són el camí de la Muntanya i el Camí de l’Antena amb una aportació de la Diputació de 5.567,00 € (95% del projecte) i de l’Ajuntament de Copons de 293,00 € (5%)