En els darrers tres mesos la brigada municipal ha tingut el reforç de l’Ahmed, un treballador que ha prestat els seus serveis a Copons formant part d’un Pla d’Ocupació que l’Ajuntament de Copons va demanar l’any 2015, per tal de donar suport al programa de millora de les infraestructures a la nostra Vila.

Aquest Pla ha estat promogut i coordinat pel Consell Comarcal de l’Anoia i ha comptat amb el finançament íntegre del SOC de la Generalitat de Catalunya.

La tasca realitzada ha consistit en els treballs de manteniment i de neteja que habitualment ja realitza la brigada municipal així com altres de millora dels equipaments municipals i mobiliari urbà.