Convocatòria pública per cobrir una plaça interina de tècnic en esports per a l’execució del projecte de dinamització esportiva de l’Alta Anoia, mitjançant concurs oposició.

Data límit per concursar el 20 de juny de 2.015.

Podeu demanar informació a l’Ajuntament.