CONVOCATÒRIA A LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT

Arran del resultat de les Eleccions Locals del passat dia 26 de maig, queda convocada Sessió Constitutiva de l’Ajuntament pel proper DISSABTE 15 DE JUNY, a les 12,00 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Copons, per tal de procedir a la constitució del nou consistori i a l’elecció d’alcalde.