Ple extraordinari

 

 

 

 

Ple extraordinari
14 de desembre de 2012
A les 20:00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 29 d’octubre de 2012.
2.- Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i plantilla de personal corresponent a l’exercici 2013.
3.- Aprovació de la renovació del conveni marc amb l’ACM per al subministrament elèctric de l’enllumenat públic.
4.- Aprovació declaració de no disponibilitat dels crèdits derivats de la supressió de la Paga Extraordinària del mes de desembre de 2012.
5.- Aprovació inicial de la modificació del pressupost num. 4/2012.
6.- Precs i Preguntes.