Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dimecres 13 de desembre a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 13 de desembre de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017
2.- Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació, si s’escau, d’inici d’expedient de revisió d’ofici per declarar la nul·litat dels acords de ple de 9 de desembre de 2015 d’inici d’expedient de contractació i aprovació del plec de clàusules administratives particulars i d’explotació i l’acord d’adjudicació del ple de 18 de gener de 2016 relatiu al contracte de la concessió per la gestió, explotació i dinamització d’un equipament municipal, el bar-restaurant de la piscina de Copons.
4.- Aprovació, si s’escau, d’inici de l’expedient de desafectació de domini públic del local polivalent propietat de l’Ajuntament de Copons situat als baixos de l’edifici de “Cal Poldo”.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E