Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dimecres 14 de febrer a les 20:00h

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 14 de febrer de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

 • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 13 de desembre de 2017
 • Decrets d’Alcaldia.
 • Aprovació, si s’escau, de la desafectació de domini públic del local polivalent propietat de l’Ajuntament de Copons situat als baixos de l’edifici de “Cal Poldo”.
 • Aprovació, inicial, si s’escau del reglament de la xarxa municipal d’abastament d’aigua potable.
 • Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de suspensió de la tramitació de plans urbanístics en alguns àmbits del municipi.
 • Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal num. 11 reguladora de la taxa de serveis a la piscina municipal.
 • Aprovació, si s’escau, del compte de recaptació corresponent a l’exercici 2017.
 • Aprovació, si s’escau, de les certificacions 1a i 2a de les obres corresponents al projecte de rehabilitació de l’edifici de la rectoria 3a fase.
 • Aprovació, si s’escau, de la proposta reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 2017.
 • Aprovació, si s’escau, del Reglament del Consell de la Vila.
 • Aprovació, si s’escau, del conveni artesanas del corazón.

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E