Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Extraordinari dimecres 20 de juny a les 20:00 hores

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 20 de juny de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 30 de maig de 2018.
  • Decrets d’Alcaldia.
  • Aprovació inicial, si s’escau del projecte bàsic i executiu de Rehabilitació de la Rectoria de Copons 4a fase.
  • Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 2/18 del Pressupost general de la Corporació exercici 2018.
  • Aprovació de la sol·licitud de subvenció al Ministeri de Foment del Govern de l’Estat en el marc del programa 1.5% cultural per l’execució de les obres corresponents al projecte “Rehabilitació de la Rectoria de Copons 4a fase.”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E