Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, dimecres 22 de novembre a les 18:30 hores.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 22 de novembre de 2017 a les 18:30 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió Ordinària del dia 15 de novembre de 2017.
2.- Aprovació, si s’escau, de la Modificació de crèdit del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017 núm. 3/17.
3.- Sorteig de la mesa electoral

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E