Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Extraordinari, el dia 20 de desembre a les 20:00 hores

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 20 de desembre de 2016, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada el 4 de novembre de de 2016.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació de la modificació de crèdits num. 2016/3 del pressupost municipal vigent.
4. Aprovació de la 1a certificació de les obres corresponents al projecte “rehabilitació de l’edifici de la rectoria com a nova escola i serveis municipals fase I subfase b.
5. Aprovació de la modificació de regim de sessions plenàries de caràcter ordinari de la corporació.
6. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania.
7. Moció per uns espais d’oci lliures de violència masclista.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E