Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple extraordinari, el dimecres dia 19 de desembre a les 20:00 hores

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 19 de desembre de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1.-Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2018.

2.-Decrets d’Alcaldia.

3.- Aprovació, si s’escau, del Plec de clàusules econòmic administratives particulars que ha de regir el concurs obert per a la contractació de la gestió del servei de Bar – Restaurant de la piscina de Copons.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E