Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

PLE MUNICIPAL

 El dilluns 14 de maig a les 20:00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA

1.-  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de març de 2012

2.-  Aprovació inicial de l’ordenança municipal de circulació de Copons i senyalització vertical.

3.- Aprovació de la sol·licitud de canvi de destí de la subvenció del projecte “Equipament de la Sala Polivalent i de la Brigada Municipal de Copons” per les obres “Creació de la zona prioritària de vianants, optimització de l’enllumenat públic i equipament de la Brigada municipal i del taller magatzem”

4.- Aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei públic de subministrament d’aigua potable i clavegueram de Copons amb l’empresa Aigua de Rigat, SA

5.- Aprovació de les tarifes i preus públics del servei de subministrament d’aigua de Copons

6.- Aprovació de la proposta de nomenament de la Senyora Núria Pons i Torrents com a nova regidora de la Corporació.

7.-  Aprovació ordenances fiscals activitats d’estiu

8.-  Aprovació operació d’endeutament derivada del mecanisme de pagament a proveïdors previst al RDL 4/2012

9 .- Despatx d’Alcaldia

 

L’Alcalde-President

 

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E