Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

PLE MUNICIPAL DIA 6 D’OCTUBRE A LES 20.00 HORES

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dimecres dia 6 d’octubre de 2010, a partir de les 20,00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària de primera convocatòria, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i si, per qualsevol motiu, no hi poguéssiu assistir-hi, us agrairem que ho comuniqueu amb l’antelació suficient a la Secretaria d’aquest Ajuntament.

Copons, 29 de setembre de 2010.
L’ALCALDE-PRESIDENT,

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de juliol de 2010.
2.- Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació extrajudicial de factures de l’any 2009.
4.- Adhesió de l’Ajuntament de Copons a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
5.- Aprovació del plec de clàusules per a l’adjudicació del servei de Taxi a Copons
6.- Aprovació de la primera certificació de l’obra del projecte “Sala Polivalent 3a fase”

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E