Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple municipal

El proper dimarts a les 8 del vespre, tenim a l’Ajuntament de Copons, Ple Municipal. Aquest ple serà una mica diferent ja que el podreu seguir per la webcam, en directe, des d’aquest mateix web. També el podreu veure quan desitgeu, ja que restarà penjat al web.

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE “PROJECTE DE REFORMA DE LA PISCINA DE COPONS”
3.- APROVACIÓ DE LA REPARCEL.LACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ “EL CASTELL”
4.- APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NUMS. 8 I 9 DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE “SALA POLIVALENT 2A FASE”
5.- APROVACIÓ DEL RETORN A L’EMPRESA GARROFE I ROCA DE LA GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE DE LES OBRES “SALA POLIVALENT 1A FASE”
6.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFOS DEL PLA ESPECIAL URBANISTIC PER A L’ACTIVITAT CIRC A LES FEIXES “TOT CIRC”
7.- APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’AJUNTAMENT QUE HAN DE REGIR PER A L’EXERCICI 2009
8.- APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ D’UNA POLISSA DE CREDIT SIGNADA AMB L’ENTITAT CAIXA DE CATALUNYA
9.- RESOLUCIONS D’ALCALDIA

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E