Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari, el dimecres 17 de maig a les 20:00 hores

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 17 de maig de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 27 d’abril de 2017.
2.- Decrets d’Alcaldia
3.- Aprovació, si s’escau, del Programa forestal serra de Rubió 2017.
4.- Aprovació, si s’escau del Nomenament jutge de pau i substitut de Copons.
5.- Aprovació, si s’escau, del Programa de verificació d’activitats.
6.- Precs i Preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E