Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Ordinari, dimecres 18 de juliol a les 20:00 h.

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament pel proper dimecres dia 18 de juliol de 2018 a les 20:00 hores, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 20 de juny de 2018.
  • Decrets d’Alcaldia.
  • Ratificació, si s’escau, del Decret d’aprovació del conveni amb el Consell Comarcal regulador del servei de recollida Porta a Porta  i aportació econòmica amortització parcial.
  • Aprovació, si s’escau, del conveni amb la Diputació de Barcelona per a l’execució del projecte “Vies Blaves Barcelona”
  • Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit núm. 3/18.
  • Aprovació, si s’escau, de l’oferta publica de d’ocupació per a l’any 2018.
  • Aprovació, si s’escau, del conveni de cessió d’un remolc a l’Associació de Geganters de Copons.
  • Aprovació, si s’escau, del retorn de la fiança a l’empresa Jordi Riera, SL corresponent a les obres del projecte d’arranjament de la carretera.
  • Aprovació, si s’escau, del conveni amb diversos Ajuntament per la realització del projecte “Espais en Transició – Artesania Anoia”.
  • Precs i preguntes

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E