Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple ordinari dimecres 19 de juliol a les 20:00 hores

Per resolució de l’alcaldia de data d’avui ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament. Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el proper dimecres dia 19 de juliol de 2017 a les 20:00 hores, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 de maig de 2017.
2.- Decrets d’Alcaldia
– Donar compte dels Decrets dictats entre el 15/05/2017 i el 17/07/2017.
– Donar compte del Decret num. 067/2017 d’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2016.
– Ratificar, si s’escau, els Decrets num. 076/2017 i 077/2017.
3.- Aprovació, si s’escau, de la moció del Consell de la Gent Gran de l’Anoia sobre les
pensions.
4.- Aprovació, si s’escau, de la moció d’adhesió al manifest del correllengua 2017.
5.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes locals de caràcter oficial.
6.- Informe d’Alcaldia
7.- Precs i Preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E