Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Ple Ordinari

Ple ordinari

8 d’abril de 2013
A les 20:00 hores a la sala de plens de l’Ajuntament

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 14 de desembre de 2012.
2.- Acceptació de la renuncia del regidor jordi carner i pujol.
3.- Decrets d’alcaldia
4.- Aprovació, si s’escau, de la distribució tram del fons de cooperació local de catalunya 2012 destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis.
5.- Aprovació, si s’escau, compte de gestió i recaptació de l’exercici 2012.
6.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança reguladora de la creació i supressió de fitxers de dades de caracter personal de l’ajuntament de copons.
7.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la moció de l’ajuntament d’igualada sobre els estudis de grau d’enginyeria que imparteix el ceti.
8.- aprovació, si s’escau de la proposta de nomenament de jutge de pau titular i suplent.
9.- aprovació, si s’escau, de reconeixement extrajudicial de despeses d’exercicis anteriors.
10.- aprovació, si s’escau de la modificació de credits 1/2013.
11.- aprovació, si s’escau, expedient de baixes de drets reconeguts i obligacions reconegudes d’exercicis anteriors.
12.- aprovació, si s’escau de la declaració de lleida de ciutats i pobles per l’educació ambiental.
13.- aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la moció de la diputació de barcelona de rebuig a la proposta de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local.

 

Ple

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E