Pont d’accés al nucli

Hem rebut el primer esborrany de l’estudi de rehabilitació dels voladissos del pont d’accés al nucli. La diagnosi de l’estudi estableix que no hi ha danys estructurals al pont ni als voladissos. Les actuacions es centraran en sanejar parets i reforçar voladissos, habilitar un pas de vianants d’un metre d’amplada que connectarà amb la passera que s’iniciarà a la parada d’autobús.

Aquest treball l’han realitzat tècnics contractats per la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de serveis de 2018 i ha tingut un cost de 12.000,00 €.