Copons disposarà d’un programa municipal contra el canvi climàtic, programa que és dividirà en dos grans blocs, d’una banda inclourà 20140083la implementació de les mesures necessàries per reduir la despesa energètica municipal mitjançant propostes per dotar els edificis municipals de sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient amb menys emissions i utilitzant combustibles no fòssils com pot ser la biomassa forestal.

El programa també ha de servir per donar les directrius per a la implantació d’un nou sistema de recollida, transport i tractament de residus porta a porta que serà més econòmic i amb un menor impacte mediambiental atès que potenciarà la selecció en origen.

L’objectiu es reduir la despesa municipal en aquests dos àmbits i obtenir avantatges i un retorn social i mediambiental.