L’Àrea de territori de l’Ajuntament de Copons preveu l’execució en el darrer trimestre del present exercici, del projecte d’arranjament de camins que inclou obra civil per import de 17.000,00 en els camins de l’Antena, de Sant Pere i del Molí de la Roda, obres consistents en guals, passos d’aigua i planxers de formigó per tal de millorar l’evacuació de l’aigua en punts afectats dels esmentats camins, les obres es finançaran a càrrec del programa complementari de reactivació econòmica Local de la Diputació de Barcelona.