20140068L’Ajuntament de Copons ha presentat una sol·licitud davant el Consell Català de l’Esport per tal de dur a terme una actuació de millora en la piscina de Copons consistent en elevar el nivell de la làmina d’aigua i fer-la desbordant, aquesta millora es la primera fase d’una actuació que té com a objectiu adaptar-la a la normativa i fer aquest equipament molt més còmode pels usuaris.

La petició, que s’ha realitzat en el marc de la convocatòria d’actuacions d’adaptació a la seguretat i funcionalitat dels equipaments esportius, inclou la redacció d’un estudi geotècnic que haurà de servir per determinar si cal executar una segona fase d’estabilització del terreny.