El projecte de participació ciutadana “Copons 2.0” engegat pel consistori fa 2 anys ha comptat amb un llarg recorregut utilitzant les xarxes socials com espai de diàleg. L’ús d’aquestes eines universals d’internet, la presa de decisions a partir de la deliberació i el debat a la xarxa, i la transparència de l’acció de govern ha propiciat que Copons 2.0 sigui estudiat i analitzat en diferents àmbits acadèmics, polítics i administratius per tal de contribuir a estendre allò positiu del projecte més enllà d’aquest municipi.

En aquesta línia, la Diputació de Barcelona ha destinat uns recursos perquè s’estudïi a fons quina ha estat la incidència real de Copons 2.0, partint d’anàlisis qualitatius i quantitatius, per, en un segon nivell, generar dinàmiques per aconseguir una millor participació en el projecte Copons 2.0 i que aquesta sigui molt més activa i ressolutiva que passaran per la formació sobre eines 2.0 i també sobre dinàmiques de participació en xarxa. Es tracta de conèixer què ha funcionat i que no i com millorar determinats aspectes per fer de Copons 2.0 una veritable eina de deliberació ciutadana i participació en la presa de decisions aconseguint una major participació de la seva ciutadania.

La persona que durà a terme aquest projecte serà la Gemma Urgell, periodista i amb un ampli coneixement sobre internet, les xarxes socials i les dinàmiques de partipació ciutadana que es poden produir a través de la xarxa. En aquesta fase de recollida d’informació i anàlisi sobre l’evolució de Copons 2.0 fins a data d’avui, ella es posarà en contacte amb alguns dels ciutadans i ciutadanes de Copons (que han estat al grup Copons 2.0 i que no) al llarg d’aquests dies, per mail o per trobades presencials, per tal de recollir les vostres opinions, experiències, etc.

D’altra banda, en aquesta web s’anirà traslladant tota la informació que s’anirà recollint, seguint la línia de transparència que des del consistori s’ha anat seguint així com els propers passos que es vagin fent.

Per contestar el formulari podeu accedir en aquest enllaç.