Les empreses eòliques segueixen interessades en el parc de serra morena i van entrar a tràmit la estació que el proper dia 3 arribarà a la comissió d’urbanisme per efectuar les corresponents proves de vent in situ, com a exigència prèvia de l’Ajuntament abans de començar a parlar de res. I com que intuim seràn positives aprofitem per posar en coneixement de tots el tema i obrir una possibilitat al debat raonat i educat mitjançant la participació ciutadana. Possibilitat de fer-ho al grup Facebook de Copons 2.0!