L’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, juntament amb l’IDIAP Jordi Gol i ESADE, ha elaborat el qüestionari “La salut en temps de confinament pel coronavirus” per avaluar l’impacte que el confinament té en la salut i benestar emocional de la ciutadania.

Els resultats de l’enquesta els podrem comparar amb dades d’abans i després del confinament i, per tant, ajudarà a dimensionar quin és veritablement l’impacte del confinament sobre la salut de la ciutadania de Catalunya i, el més important, a planificar degudament les accions, serveis i mesures a prendre per pal·liar-ne els efectes.

La teva resposta és essencial!!
http://salutpublica.gencat.cat/ca/form/coronavirus/