20140284

 

 

Les obres d’aquest projecte, que es van iniciar el dia 13 d’octubre,  estan a punt de finalitzar amb la conclusió dels treballs de jardineria, la instal·lació de les pilones, bancs, papereres i la resta de mobiliari urbà. Des de l’Ajuntament i la direcció d’obres es valora molt positivament  la col•laboració i paciència demostrada per tots els veïns malgrat que les obres s’han allargat més del previst.