OLYMPUS DIGITAL CAMERAEn el marc del catàleg d’activitats i recursos de la Diputació de Barcelona pel 2015 l’Ajuntament de Copons ha sol•licitat recursos tècnics per redactar el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) atès que les normes subsidiàries vigents que daten de l’any 1996 són obsoletes.

Alhora s’ha demanat suport per redactar l’ordenança de camins, el projecte executiu per la rehabilitació de la rectoria, un estudi per millorar la recollida de residus municipal i un pla d’autoprotecció per la zona esportiva, aquest pla permetrà disposar posteriorment d’un desfibril•lador  per fer front a possibles emergències.