m_2014-01-17 16La senyora Isabel Gómez, Tècnica de Planificació de la Diputació de Barcelona va visitar Copons per presentar a l’Alcalde i als tècnics municipals una proposta per l’inici dels treballs de Redacció del Catàleg de Camins Municipals així com l’empresa Ingenium Civil encarregada de dur a terme els treballs en col·laboració amb l’Ajuntament. El projecte esta finançat al 90 % per la Diputació de Barcelona i es preveu que els treballs finalitzin abans de final d’any. El catàleg ha d’esdevenir una eina de gran utilitat per optimitzar els feines de manteniment de la xarxa de camins del terme municipal.