La Gerència provincial del Cadastre de Barcelona està duent a terme els treballs per tal de d’incorporar al Cadastre aquelles modificacions produïdes des de l’actualització de l’any 2002.

Els tècnics de l’empresa SCATA soluciones catastrales, S.L. faran el treball de camp i es personaran en el municipi degudament acreditats per tal de completar aquesta tasca.

La regularització no implicarà cap canvi dels valors cadastrals ni de l’Impost de l’IBI. La tasca consistirà en incorporar els canvis produïts com són les noves edificacions o les modificacions substancials de les existents tant en sòl urbà com en sòl rústic.