20140382 (1)

 

Dimarts dia 19 d’abril l’Alcalde Francesc Salamé va rebre de mans del Diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge Il.lm. Sr. Josep Ramon Mut l’avant-projecte que inclou les tres plantes i l’annex de la Rectoria.

El Projecte ha estat redactat pels tècnics de la Diputació de Barcelona i té un pressupost de 728.277,67 € desglossat en 3 fases, per habilitar la Rectoria com a nova escola de Copons.

En breu, s’iniciarà la primera fase que consisteix en la consolidació estructural i arranjament de la planta baixa de l’immoble.