S’ha restablert el servei d’aigua procedent de Prats de Rei. Amb una carta enviada a l’Ajuntament de Copons, Aigua de Rigat, concessionària del servei d’aigua a Copons, ens fa saber  que des del passat dia 19 d’agost els Serveis Territorials de Barcelona han autoritzat restablir la compra en alta de l’aigua procedent de Prats de Rei, segons l’acta d’inspecció nº 196902. Així doncs deixarem de veure les cubes omplint els dipòsits del nostre poble.