Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió del Ple extraordinari del dia 23 de setembre

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 23 de setembre de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de 24 de juliol i 1 de setembre de 2015.
2.- Despatx i Decrets d’Alcaldia
3.- Aprovació, si s’escau, de la 6a certificació i última de les obres corresponent al projecte d’urbanització de l’entorn de la carretera.
4.- Aprovació, si s’escau, dels preus contradictoris num de l’1 al 4 corresponent al projecte d’urbanització de l’entorn de la carretera.
5.- Aprovació, si s’escau, de la resolució de les al·legacions presentades pel senyor Jordi Sanz Parcerisas a la liquidació de les despeses derivades dels serveis del Bar de la Piscina.
6.- Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2014.
7.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva, si s’escau, de l catàleg de camins municipals.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E