Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió del Ple ordinari, dimecres 28 d’octubre

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 28 d’octubre de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors de 24 de juliol de 2015 i de 23 de setembre de 2015.
2.- Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3.- Aprovació, si s’escau, de la devolució de la garantia definitiva de les obres corresponents al projecte “subministrament elèctric en Baixa Tensió a la Sala Polivalent i la zona esportiva”.
4.- Aprovació, si s’escau, del pagament al personal de la compensació paga extra retirada l’any 2012.
5.- Aprovació, si s’escau, de les tarifes del servei de subministrament d’aigua de Copons.
6.- Aprovació, si s’escau, del Programa de participació POUM.
7.- Aprovació inicial, si s’escau, de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016.
8.- Aprovació de l’ingrés dels impostos de l’Ajuntament de Copons a l’Agència Tributaria Catalana.
9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit num. 2/2015.
10.- Aprovació del tancament i derogació del registre municipal de parelles de fet.
11.- Precs i Preguntes

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E