Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió extraordinària del Ple del dia 17 de setembre

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 17 de setembre de 2014, a les 20.15 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el 14 de juliol de 2014.
2. Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació del retorn de la garantia definitiva de l’obra “Reforma de la Piscina Municipal”.
4. Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2013.
5. Adjudicació de les obres corresponents al projecte “Urbanització de l’entorn de la Carretera a Copons”.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E