Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió Extraordinària del Ple, dilluns 16 de febrer de 2015

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 16 de febrer de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 12 de gener de 2015.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obres núm. 3 de les obres corresponents al projecte “Urbanització de l’entorn de la Carretera”
4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a l’àmbit territorial del Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central en el marc de la preparació del programa LEADER.
5. Aprovació, si s’escau, del compte de recaptació exercici 2014.
6. Aprovació inicial, si s’escau, del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E