Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió extraordinària del Ple del divendres 12 de desembre

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 12 de desembre de 2014, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 10 de novembre de 2014.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdits 1/2014 del pressupost general de la corporació vigent.
4. Aprovació, si s’escau, de la certificació d’obres núm. 1 de les obres corresponents al projecte “Urbanització de l’entorn de la Carretera”
5. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació del servei local de joventut.
6. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació del de recollida d’RSU.
7. Aprovació, si s’escau, del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E