El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 31 de maig de 2016, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió extraordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada el 18 d’Abril de 2016.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Sorteig de la mesa electoral per a les eleccions generals de 26 de juny de 2016.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels serveis a la piscina municipal.