Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió ordinaria del Ple de l’Ajuntament, el proper dimecres 20 de gener

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 20 de gener de 2016, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 23 de desembre de 2015.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació, si s’escau, de l’Adjudicació del contracte regulador de la concessió administrativa del servei de Bar-Restaurant a la piscina de Copons.
4. Aprovació, si s’escau, de l’inici de l’expedient de l’oficialització de l’escut de Copons.
5. Aprovació, si s’escau, del Compte de recaptació corresponent a l’exercici 2015.
6. Precs i Preguntes

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E