Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió ordinària del Ple el dilluns 13 d’abril

El Ple de l’Ajuntament de Copons ha de reunir-se a la casa de la vila, el proper dia 13 d’abril de 2015, a les 20.00 hores, a l’objecte de dur a terme sessió ordinària, per tractar dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada el 16 de febrer de 2015.
2. Despatx i Decrets d’Alcaldia.
3. Aprovació inicial, si s’escau, del catàleg municipal de camins
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels serveis a la piscina municipal.
5. Aprovació, si s’escau, de l’Adhesió a la prorroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia, SAU.
6. Precs i Preguntes.

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E