Benvinguts i benvingudes a l'espai web de l'Ajuntament de Copons

Sessió del Ple, el dijous 16 de març a les 19:30 h.

Per resolució de l’alcaldia de data 13 de març de 2017 ha estat convocada sessió ordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 16 de març de 2017 a les 19:30 hores segons el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017.
2.- Decrets d’Alcaldia
3.- Aprovació, si s’escau, del compte de recaptació de l’exercici 2016.
4.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al contracte derivat 2015.05 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’Empresa Endesa Energia, SAU.
5.- Aprovació, si s’escau de la moció de suport al sector agroalimentari català.
6.- Aprovació, si s’escau de la moció per paralitzar preventivament la instal·lació de comptadors telegestionables.
7.- Aprovació, si s’escau de la moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
8.- Aprovació, si s’escau de la moció referent a la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
9.- Precs i Preguntes

Categories

Angel Guimerà, 8 - 08289 Copons
Telèfon: 938 090 000 - Fax: 938 090 013
e_mail: copons@copons.cat
CIF: P0807000E