20140263Reunió POUM 25032015 (1)r_

El proppassat dimecres dia 25 de març es van iniciar els treballs de redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Copons (POUM). La primera fase que compta amb el suport de l’Àrea d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona consistirà en l’elaboració del document “Avanç del POUM” que inclourà una anàlisi de la situació actual i una proposta de normativa.

Aquests normativa seguirà els següents processos:
1. Aportacions ciutadanes mitjançant un procés participatiu.
2. Aprovació del POUM per part de l’Ajuntament.
3. Exposició pública.
4. Aprovació, si s’escau, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Els treballs els coordinaran els tècnics de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels serveis tècnics i administratius de l’Ajuntament de Copons i s’ha establert un calendari de treballs que abasta el present exercici 2015.